Meny Dölj

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning – GDPR – i kraft och ersätter Personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagstiftningen syftar till ett förstärkt skydd för den enskilda individen och innebär vissa förändringar i hur personuppgifter får behandlas. Det stora skillnaderna jämfört med PuL, är framför allt att vi som individer har rättigheterna till våra personuppgifter, samt att organisationer och företag tydligt måste dokumentera sina processer och rutiner för behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller alla delar av en medlemsorganisations verksamhet (personal, ekonomi, program, insamling etc) och det är ledningens ansvar att hantera det.

FRIIs roll
FRII arbetar för att underlätta övergången till den nya förordningen för våra medlemmar. Vårt fokus ligger främst på behandling av personuppgifter för insamling och medlemsverksamhet utifrån de särskilda förutsättningar dessa verksamhetsområden har. Det är många olika aktörer som nu försöker hjälpa företag och organisationer att förbereda sig inför dataskyddsförordningen, men det är inte alltid de har god kunskap om insamlingsverksamhet. Om ni har frågor, kontakta gärna oss på FRII så hjälper vi er utifrån de resonemang referensgruppen har haft hittills.

Handledning för dataskyddsförordningen
Är din organisation medlem i FRII? Då kan du få en handledning om dataskyddsförordningen som är ett bra verktyg för att se till att ni täcker in alla delar som krävs. Handledningen har tagits fram av juristen Axel Tandberg på uppdrag av FRII. Hör av dig till info(a)frii.se så skickar vi den.

FRIIs riktlinjer för behandling av personuppgifter
Med hjälp av referensgruppen tar FRII fram riktlinjer för hur personuppgifter bör behandlas i relation till insamlings- och medlemsverksamhet. Riktlinjerna tar upp de delar i förordningen som har störst betydelse för insamlings- och medlemsorganisationer utifrån de särskilda förutsättningar som gäller för framför allt insamlingsverksamhet. Riktlinjerna ska godkännas av Datainspektionen och vi räknar med att ha dialog med dem under januari/februari 2018.

Seminarier och workshops
Håll koll i kalendariet och i FRIIs nyhetsbrev “Aktuellt från FRII” för att få information om var och när nästa tillfälle är.

Mer information
För att få mer kunskap och den allra senaste informationen, titta på Datainspektionens hemsida om dataskyddsförordningen.

Referensgrupp för Dataskyddsförordningen
Till vår hjälp att ta fram riktlinjer har FRII en referensgrupp. Målsättningen är att riktlinjerna ska vara klara i början av 2018. Information kommer löpande att ges i Aktuellt från FRII och här på hemsidan.

Gruppen består av:
Helena Fredriksson, Verksamhetscontroller, Naturskyddsföreningen
Fredrik Gejrot, Projektledare Insamling, Hjärnfonden
Fredrik Hedberg, ekonomichef, UNICEF
Ulrika Loinder, Ekonomi- och kontorsansvarig, Läkare utan gränser
Majk Michaelsdotter, Organisationssekreterare, Djurskyddet
Liselott Raphael, Givarservice, Läkare utan gränser
Camilla Sjödahl, Jurist, Rädda barnen
Malin Thengqvist, Röda Korset
Axel Tandberg, jurist, Tandberg Partners