Meny Dölj

SEPA

Single Euro Payments Area – SEPA

En av de frågor som FRII bevakar är införandet av Single Euro Payments Area, SEPA, som syftar till att ytterligare harmonisera den europeiska marknaden. Detta genom att införa en gränsöverskridande digital betalningsinfrastruktur mellan alla EU länder. Digitala betalningar inom och mellan euroländer ska bli lika smidiga som kontantbetalningar inom och mellan euroländer. Tanken är att ”göra det enklare för privatpersoner, företag och andra ekonomiska aktörer att röra sig med kapital över gränserna.” (Svenska Bankföreningen). Till en början gäller det dock endast länder med valutan euro. För länder inom eurozonen ska samtliga eurobetalningar vara anpassade till SEPA i februari 2014. För länder utanför eurozonen är slutdatum satt till oktober 2016. SEPA gäller dock enbart för överföringar i Euro. Det svenska autogirosystemet påverkas alltså inte av SEPA, eftersom transaktioner i svenska kronor inte berörs.

Vad innebär SEPA?

SEPA innefattar framförallt tre områden;

  • SEPA Direct Debit / SEPA-Autogiro – Innebär att du kan ge företag i andra länder, inom EU, behörighet att debitera ditt konto som du har i ett annat EU land. Betalningen görs i EURO. Samtliga autogirotjänser som erbjuds i EURO ska anpassas till SEPA Direct Debit. Autogirotjänster i andra valutor berörs ej.
  • SEPA Credit Transfer / SEPA-girering – Infördes 28 januari 2008. Gör det möjligt att betala fakturor i EURO till ett annat EU land på samma villkor som inom landet.
  • Payment cards / SEPA-kortbetalning – Syftar till ökad säkerhet vid kortbetalning och innebär införandet av EMV-chip och PIN kod på alla uttagskort. De idag vanligaste korten i Sverige.

För mer information om detta besök European Payments Council som koordinerar arbetet eller Svenska Bankföreningen som samordnar det svenska deltagandet i EPC.