Meny Dölj

Spel och lotteri

Spelutredningen – en sammanfattning för den ideella sektorn

På hösten 2015 tillsattes en utredning av civilministern, för att utreda ett framtida licenssystem på den svenska spelmarknaden. Som företrädare för ideella organisationer välkomnade vi utredningen, och framhöll att det var viktigt att det i utredningen säkerställs att ett licenssystem inte minskar ideell sektors möjligheter till en lika stor andel oberoende finansiering som i dag. Läs mer i den dokumentation som finns till höger på sidan.

Den 31 mars 2017 presenterades spellicensutredningen. Resultatet den presenterar innebär i korthet att följande troligen kommer att inträffa:

  • Spelmarknaden kommer att delas upp i tre delar, där stat och ideella organisationer får ensamrätt på lotterier och bingospel
  • Lotterier kommer vara teknikneutralt
  • Skattefrihet föreslås för ideella organisationer

Vad som nu är viktigt framåt är att EU måste godkänna den ”Svenska lotterimodellen”, samt att även onlinebingo räknas in i den statliga/ideella föreningarnas ensamrätt.

Utredningens bedömning är att det är av stor betydelse för de ideella allmännyttiga organisationerna att de tillsammans med Svenska Spel får ensamrätt på spel i lotterier. Man vill samtidigt flagga för en viss osäkerhet vad gäller skattefriheten, som kan komma i konflikt med EU:s statsstödsregler. Utredningen gör bedömningen att skattefrihet för det allmännyttiga föreningslivet uppfyller de villkor som krävs för att få en avvikelse ska kunna göras från statsstödsreglerna, men rekommenderar att regeringen snarast efter att utredningen har presenterats gör en föranmälan till EU-kommissionen för att få svar i frågan.

FRIIs ståndpunkt är att spel och lotteri är en viktig, ibland avgörande källa till intäkter för flera av våra medlemmar. Fortsatt skattefrihet är därför en viktig fråga, likaså att inte begränsa möjlig utveckling av nya spelprodukter för den ideella sektorn. FRIIs remissvar för utredningen skickades in i juli 2017, och du hittar det här.