Meny Dölj

Aktieutdelning

Många känner fortfarande inte till att deras aktieutdelning kan skänkas skattefritt till en hjälporganisation. FRII arbetar för att bankerna ska utveckla sina system så att det blir enklare att skänka sin aktieutdelning och för att bankerna i större utsträckning ska erbjuda sina kunder denna möjlighet.

FRII arbetar också för att öka kännedomen om att denna möjlighet finns. Bland annat genom sajten Aktiegåvan.

Bakgrunden till den skattefria aktieutdelningen möjliggörs av två domar i regeringsrätten:

I regeringsrätten 2006 slogs det fast att aktieägare slipper betala kapitalskatt under förutsättning att:

• Aktiebolaget är börsnoterat
• Aktieägare står som direkt ägare, d.v.s. inte som delägare i en aktiefond
• Den mottagande hjälporganisationen är en ideell förening eller stiftelse som har ett allmännyttigt ändamål och därför inte är skatteskyldig
• Aktieägaren avsäger sig rätten till utdelning innan bolagsstämman

Regeringsrätten har i dom den 22 september 2009 fastställt ett tidigare meddelat förhandsbesked där en aktieägare i ett fåmansbolag, som vill skänka bort en del av den utdelning han/hon får från sitt fåmansbolag, inte behöver skatta för den bortskänkta utdelningen.