Meny Dölj

Frågor och Svar

Vågar jag lita på organisationen jag vill skänka en gåva till?

Vi får många frågor om vem man vågar ge en gåva till. Alla FRIIs medlemmar tillämpar FRIIs kvalitetskod och innehar 90-konto. Klicka här för att se medlemmarna.

För att motverka oseriös insamling har FRII utvecklat en kvalitetskod som tillämpas av alla våra medlemmar. Koden kan du läsa mer om under kvalitetskoden. Oseriös insamling skadar förtroendet för seriösa insamlingsorganisationer som utför viktigt och seriöst arbete i Sverige och internationellt.

Om organisationen inte är medlem i FRII kan du kolla upp följande innan du skänker:

  1. Har organisationen en hemsida och känns informationen trovärdig och korrekt?
  2. Finns det en kontaktperson som går att nå för ytterligare information om insamlingen och organisationen.
  3. Är organisationen transparent? Går det till exempel att få tag på organisationens årsredovisning?

Känner du dig fortfarande osäker bör du inte skänka pengar till organisationen.

Vilket ändamål är bäst att ge till?

Det finns många olika ändamål att ge gåvor till. Att rangordna ändamålen i någon form av viktighet är omöjligt. Du ska ge en gåva till ett ändamål som är viktigt för dig. Oavsett om det är för djur, mänskliga rättigheter, barn, forskning eller något annat så gör du en viktig insats genom din gåva.

Hur mycket av min gåva används till administrations- och insamlingskostnader?

Alla insamlingsorganisationer har kostnader för administration och insamling. Nivåerna på dessa kostnader skiljer sig mycket åt mellan olika organisationer. Hur det ser ut beror bland annat på arbetssätt och inriktning. Viktigt att tänka på är också vad din gåva används till och vad resultatet av din gåva blir för den du vill hjälpa. Ibland kan högre kostnader också bidra till bättre resultat till ändamålet.

Som givare ska du alltid kräva full insyn i hur din gåva används. En grundregel är att minst 75 % av de insamlade medlen ska gå till organisationens ändamål. Alla FRIIs medlemmar redovisar öppet hur de insamlade medlen fördelas.

Vad betyder etisk insamling?

Det ska alltid vara tryggt att ge en gåva till FRIIs medlemmar. Alla har 90-konto och alla tillämpar FRIIs kvalitetskod. Syftet med koden är att öka kvaliteten och öppenheten i medlemmarnas verksamhet. Det ger också dig som givare en ytterligare trygghet att din gåva används på rätt sätt. FRII har också olika riktlinjer/ vägledningar för insamling, för att allmänheten ska behålla sin respekt för insamlingsorganisationernas värdefulla och viktiga arbete.

Jag har lovat att ge en gåva i samband med ett telefonsamtal från en insamlingsorganisation och har ångrat mig. Måste jag betala?

Som givare har du alltid rätt att ångra dig. Vill du inte ge en gåva så ska du heller inte göra det.

Jag vill starta en insamling. Hur gör jag?

Vill du starta en insamling eller ge av din tid börja med att ta kontakt med befintliga organisationer du vill engagera dig i. Det finns ett stort antal möjligheter till engagemang i FRIIs alla medlemsorganisationer.

Kostar det alltid pengar att göra kontant insättning av en gåva i bank?

Nej, det kan du göra kostnadsfritt på alla kontor hos Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank.

Har FRII kontakter med insamlingsorganisationer i andra länder?

Ja. FRII är medlem i European Fundraising Association – EFA och träffar där regelbundet europeiska insamlare.

Hur blir vi medlemmar i FRII?

FRIIs styrelse väljer in nya medlemmar. Ni ska ha 90-konto och regelmässigt bedriva insamling. Ni ska också förbinda er att följa FRIIs stadgar, att tillämpa FRIIs Kvalitetskod samt FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Se denna sida för mer information.

Vad är Svensk Insamlingskontroll?

Svensk Insamlingskontroll bildades 1980 för att ta över den kontroll av insamlingar bland allmänheten som sedan 1943 utövats av Näringslivets Granskningsnämnd. 90-konton beviljas av Svensk Insamlingskontroll. Grundare av Svensk Insamlingskontroll är den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer – LO, SACO, TCO, Svenskt Näringsliv och FAR. Se vidare på deras hemsida

Svensk Insamlingskontrolls syften är:

  • att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård och naturskydd sker under betryggande kontroll.
  • att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader.
  • att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet.
  • att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

Vad är ett 90-konto?

Ett 90-konto är ett insamlingskonto som utfärdats och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.