Meny Dölj

Klädinsamling

Vi får många frågor om klädinsamlingar både från allmänhet och media. FRII har tyvärr inte resurser att granska alla Sveriges organisationer och avgöra om de är seriösa eller inte. Vi rekommenderar dock att tänka på nedanstående tre saker innan du skänker en gåva till en organisation.

Punkter att tänka på innan du skänker:

1. Har organisationen en hemsida och känns informationen trovärdig och korrekt?
2. Finns det en kontaktperson som går att nå för ytterligare information om insamlingen och organisationen?
3. Är organisationen transparent? Går det till exempel att få tag på organisationens årsredovisning?

Fortfarande osäker?

För att motverka oseriös insamling har FRII utvecklat en kvalitetskod som tillämpas av alla våra medlemmar. Koden kan du läsa mer om under kvalitetskoden. Oseriös insamling skadar förtroendet för seriösa insamlingsorganisationer som utför viktigt och nödvändigt arbete i Sverige och internationellt.

Känner du dig osäker bör du inte skänka pengar till en organisation. Skänk istället till en organisation du känner dig säker på. Alla FRIIs medlemmar tillämpar FRIIs kvalitetskod och innehar 90-konto. Här hittar du en komplett medlemslista. Nedan finner du en lista över FRII medlemmar som samlar in kläder: