Statistik

Tack vare våra medlemsorganisationer kan vi ta fram unik och detaljerad statistik om hur insamlingen av gåvor och bidrag ser ut i Sverige. Varje år publicerar vi en omfattande rapport som går på djupet i insamlingsstatistiken.

Sedan några år tillbaka ber FRII medlemmarna att rapportera hur mycket av gåvor och bidrag som kommer via allmänheten, testamenten, minnesgåvor, företag och andra organisationer. Med hjälp av detta kan vi presentera en överblick över var gåvor kommer ifrån, göra jämförelser mellan olika ändamål och organisationer, och visa på förändringar över tid.

Antalet medlemmar i FRII varierar mellan olika år, och rapporteringen från medlemmarna kan variera bland annat beroende på utmaningar i att definiera de olika intäktskällorna. Rapporten är tänkt att ge en indikation på hur utvecklingen ser ut, även om resultaten inte är statistiskt säkerställda.

Här samlar vi även internationell statistik, med jämförelser av insamlingen i Europa och andra delar av världen.

Insamlingsstatistik 2016

En rapport om insamling av gåvor och bidrag bland FRII:s medlemmar. Rapporten släpptes 2017 och är baserad på 2016 års siffror.

Ladda ner rapport

Insamlingsstatistik 2015

En rapport om insamling av gåvor och bidrag bland FRII:s medlemmar. Rapporten släpptes 2016 och är baserad på 2015 års siffror.

Ladda ner rapport

Insamlingsstatistik 2014

En rapport om insamling av gåvor och bidrag bland FRII:s medlemmar. Rapporten släpptes 2015 och är baserad på 2014 års siffror.

Ladda ner rapport

internationell statistik

Fundraising in Europe 2017, European Fundraising Association

pdf

Giving USA 2017, Lilly Family School of Philantropy

pdf

The regulatory framework for fundraising in Europe 2017, European Center for Not-for-profit Law

pdf