Kvalitet & Styrning

FRII arbetar kontinuerligt med att höja kvaliteten i insamlingsarbetet. Vi bistår våra medlemmar med verktyg för kvalitetsarbete och vi arbetar med både utbildning och opinionsbildning på området.

I takt med att samhällets och gåvogivarnas krav förändras, måste insamlingsorganisationerna bli ännu bättre på att behålla förtroendet hos gåvogivarna. Det är inte längre enbart kostnaderna som är viktiga, omvärlden och givarna vill tydligare se resultaten och effekten av organisationernas arbete och vad har man åstadkommit med pengarna. Man vill veta att insamlingsorganisationerna har ordning och reda på sin interna administration och man vill ha ännu bättre insyn i organisationernas arbete. Man vill helt enkelt känna sig trygg med sitt givande.

FRII vill möta detta behov och ser det som en av de viktigaste funktionerna i rollen som branschorganisation att säkra upp ett ständigt pågående kvalitetsarbete.

FRIIs samlade verktyg för kvalitetsarbete består av:

  • Kvalitetskoden
  • Styrande riktlinjer för årsredovisning
  • Vägledningar
  • Utbildningar

FRIIs kvalitetskod

För att upprätthålla och stärka förtroende för FRIIs medlemmar har FRII utvecklat en kvalitetskod som lanserades 2007.

Läs mer

Styrande riktlinjer

Syftet med FRIIs Styrande riktlinjer är att underlätta arbetet med årsredovisningar i insamlingsorganisationerna.

Läs mer

Vägledningar

FRIIs vägledningar är riktlinjer inom olika områden av insamling som vi rekommenderar att våra medlemmar följer i syfte att bibehålla givarnas förtroende.

Läs mer

Utbildningar

FRII erbjuder utbildningar inom kvalitetsarbetets olika områden.

Läs mer

Granskning av insamling

FRII arbetar med att säkra intern kontroll, styrning och utvärdering.

Läs mer

Dataskyddsförordningen

FRII arbetar för att underlätta övergången till den nya förordningen för våra medlemmar.

Läs mer