Flickors Utbildning i Kamerun

Flickors Utbildning i Kamerun (FUiK), är en humanitär och ideell förening som verkar för landsbygdsutveckling och hjälparbete i Kamerun. Föreningens syfte är att stötta och bland annat bidra med insamling av medel för att genom detta hjälpa och bidra till utveckling för socialt svaga grupper.

Fokusgruppen för vårt arbete är kvinnor och unga flickor 12-17 år. Denna grupp är ofta utsatt för tidigt moderskap, sexuella övergrepp och hamnar lätt i utanförskap. Deras ställning gentemot mannen och samhället är svagt och vi vill därför ge möjlighet till de individer som själva vill bidra till sin egen trygghet och självständighet att kunna genomföra detta.Vi arbetar därför med utbildning och entreprenörskap, hjälp till självhjälp, där individen själv gör en medveten insats och utveckling för att med vårt stöd kunna bidra till sin egen försörjning i framtiden.Välkommen att stödja vår verksamhet!

Ny medlem sedan 2015.

Insamlade medel

Insamlat under 2017 (KR)

1 014 058

Insamlat under 2016 (KR)

644 000

Insamlat under 2015 (KR)

482 784

Insamlat under 2014 (KR)

625 447

Insamlat under 2013 (KR)

343 695

BG: 900-2809
PG: 90 02 80-9
Besöksadress: Jägargatan 16 A, 802 64 Gävle

Logotyp 377 × 377

pdf

Flera medlemmar