IOGT-NTO-rörelsens internationella institut

IOGT-NTO-rörelsen arbetar för en värld där alkohol, narkotika och andra droger inte hindrar mänsklig välfärd och trygghet. En värld som präglas av demokrati, rättvis resursfördelning och jämlikhet.

Det gör vi genom att stödja och stärka lokala organisationer och aktörer i Tanzania, Burundi, Kenya, Thailand, Burma/Myanmar, Laos, Kambodja, Sri Lanka och Bosnien & Hercegovina. Arbetet sträcker sig från förebyggande hälsoarbete, utbildning för gatubarn, fattigdomsbekämpning och stöd till kvinnor utsatta för våld, till policyarbete kring alkohollagstiftning och regelverk. Oavsett land och utvecklingsnivå utgör alkohol och andra droger ett hinder för såväl individen som samhällets utveckling.

Insamlade medel

Insamlat under 2016 (KR)

12 818 802

Insamlat under 2015 (KR)

6 667 462

Insamlat under 2014 (KR)

6 266 955

Insamlat under 2013 (KR)

3 323 380

Insamlat under 2012 (KR)

4 679 761

Insamlat under 2011 (KR)

3 973 999

BG: 900-4631
PG: 900463-1
Besöksadress: Gammelgårdsvägen 38, Stora Essingen, Stockholm
Postadress: Box 128 25, 112 97 Stockholm
802400-6572

Flera medlemmar