Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen ger kurser i ickevåld och konflikthantering, arbetar med religionsdialog och mot fördomar.

Vi stöder lokalt fredsarbete i världen genom att skicka fredsobservatörer till Guatemala, Mexiko och Colombia och stöd till människorättsförsvarare i Palestina, Västsahara och Sudan. Vi försöker påverka Sveriges och EU:s politik i riktning mot rättvisa och fred. Vi försöker också förebygga våld genom att motarbeta produktion och handel med vapen och uppmanar kyrkor och andra trossamfund att verka för fred och rättvisa.

Insamlade medel

Insamlat under 2016 (KR)

1 215 000

Insamlat under 2015 (KR)

17 610 911

Insamlat under 2014 (KR)

1 167 085

Insamlat under 2013 (KR)

1 312 087

Insamlat under 2012 (KR)

1 116 145

Insamlat under 2011 (KR)

565 942

BG: 900-0316
Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Stockholm
Postadress: Box 14 138, 167 13 Bromma

Flera medlemmar