Kvinnor & Hälsa

Vägen till hälsa går via mer kunskap och forskning – och insikten om att hjärta, själ och livsstil hänger ihop.

Vi samlar in pengar för att hjälpa forskarna hitta nycklarna till sjukdomars bot och lindring. Kvinnor & Hälsa satsar på en rättvis forskning med genusperspektiv för en förbättrad hälsa och ökad livskvalitet för alla kvinnor.

Insamlade medel

Insamlat under 2016 (KR)

232 000

Insamlat under 2015 (KR)

1 023 000

Insamlat under 2014 (KR)

1 515 952

Insamlat under 2013 (KR)

1 654 448

Insamlat under 2012 (KR)

1 245 058

Insamlat under 2011 (KR)

1 219 188

Besöksadress: Grev Turegatan 27, 114 38 Stockholm
BG: 900-1520
PG: 900152-0

Flera medlemmar