Mattecentrum

Mattecentrum är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening som erbjuder gratis läxhjälp i högstadie- och gymnasiematematik. Föreningen grundades 2008 och hjälper idag över 100 000 barn och ungdomar med matten.

I Mattecentrums öppna räknestugor får över 3500 elever stöd och hjälp med matten. Till räknestugorna är alla välkomna oavsett skola, ålder, kön, etnicitet och kunskapsnivå, och på plats finns 300 volontärer i form av matematiker, naturvetare och civilingenjörer.

Idag driver Mattecentrum 45 räknestugor i veckan i 18 städer från Malmö i söder till Luleå i norr.

Via Mattecentrums internetbaserade pluggverktyg matteboken.se  kan man med teori, räkneexempel och videolektioner få stöd dygnet runt. Här finns även ett forum där man kan ställa frågor. Över 110 000 barn och ungdomar studerar regelbundet med matteboken.se

Vi arbetar aktivt med att öka barn och ungas kunskap i och intresse för matematik – alla våra tjänster är gratis och öppna för alla.

Insamlade medel

Insamlat under 2016 (KR)

2 905 907

Insamlat under 2015 (KR)

3 667 098

Insamlat under 2014 (KR)

2 567 073

Insamlat under 2013 (KR)

7 391 400

Insamlat under 2012 (KR)

4 700 264

Insamlat under 2011 (KR)

3 361 429

BG: 900-2684
PG: 900268-4
Besöksadress: Grev turegatan 40

Flera medlemmar