Svenska Hästars Värn

Föreningen utövar räddningsverksamhet inom Sverige för de hästar som omhändertagits av myndigheter på grund av missförhållande och/eller vanvård, samt verkar för en god hästhållning och värnar om hästars rätt till vatten, foder, omvårdnad och stimulans och att i övrigt få leva på sätt som är naturligt för arten.

Insamlade medel

Insamlat under 2016 (KR)

638 000

Insamlat under 2015 (KR)

985 277

BG: 900-4417
PG: 900441-7
Postadress: c/o Mats Balke Hassle Bösarp 108, 274 93 Skurup