Sveriges Ornitologiska Förening – Birdlife Sverige

Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige är en ideell miljöorganisation med fokus på vilda fåglar.

SOF-BirdLife är en demokratiskt styrd ideell förening som verkar såväl nationellt som internationellt för att skydda och utforska fågellivet samt sprida och underhålla intresset för fåglar. Föreningen grundades 1945. Vi utger en tidskrift, Vår Fågelvärld, och driver Ottenby Fågelstation.

Föreningen har tre grundpelare: fågelskydd, fågelintresse och fågelforskning.

BG 900-5653
PG 900565-3
Besöksadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106
Postadress: 386 62 Mörbylånga

Flera medlemmar