Tostan Sverige

Insamlade medel

Insamlat under 2016 (KR)

2 090 000

Insamlat under 2015 (KR)

3 378 838

Insamlat under 2014 (KR)

1 862 971

Insamlat under 2013 (KR)

2 070 240

Insamlat under 2012 (KR)

4 101 786

Insamlat under 2011 (KR)

2 490 346

Flera medlemmar