HemSkicka vidare!Om FRIIKontakta oss!

Hjärt-Lungfondens logotyp

Hjärt-Lungfonden

Tillsammans besegrar vi hjärtsjukdom!

Hjärt-lungsjukdomarna är idag det största hotet mot vår hälsa. Kampen att besegra dessa folksjukdomar leds av våra forskare. Tack vare gåvor från privatpersoner och företag får de möjlighet att utveckla ny kunskap som kan förhindra att människor rycks bort från oss i onödan eller alldeles för tidigt.

Det är Hjärt-Lungfonden, inte staten, som bekostar den långsiktiga forskningen vid våra universitetskliniker. Under 2009 delade vi ut rekordbeloppet 154 miljoner kronor till olika forskningsprojekt i Sverige. Men det är tyvärr bara ungefär 12 procent av det forskarna behöver. För att nå viktiga forskningsmål skulle vi behöva dela ut mer än dubbelt så mycket pengar. Några av våra mål är att inom en tioårsperiod halvera dödstalen i hjärtattack, ha metoder som stoppar åderförfettningsprocessen, kunna bota kärlkramp och halvera dödstalen för KOL.

Förutom att samla in pengar till forskningen är Hjärt-Lungfondens uppdrag att informera om hjärt- och lungsjukdomarna och de framgångsrika forskningsprojekt vi stödjer. Den informationen finns bland annat att hitta i våra populära temaskrifter och på vår hemsida.

Varmt tack till alla er som i en svår stund hedrar en bortgångens minne med en gåva till Hjärt-Lungfonden!


Staffan Josephson
Generalsekreterare


Organisation: Hjärt-Lungfonden Webb: www.hjart-lungfonden.se
Verksamhetsområde:
Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är målet att besegra hjärt- och lungsjukdomarna. Vi samlar in och fördelar pengar till forskning och informerar om hjärt-lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Under 2009 delade vi ut rekordbeloppet 154 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Det är vårt Forskningsråd (bestående av tolv docenter och professorer) som bedömer de ansökningar som kommer in. Hög vetenskaplig kvalité, trovärdighet och seriositet är de ledord Forskningsrådet arbetar efter.
Plusgiro: 90 91 92-7
Bankgiro: 909-1927
För hjälp via telefon: 0200-88 24 00
Ge en minnesgåva direkt! >>