Meny Dölj

Årsmöten

Nästa årsmötet sker 23 maj 2018 i Stockholm. Save the date.

Handlingar och mer information kommer under våren.

FRIIs årsmöte 2017 ägde rum den 4 maj. Stort tack till alla som deltog!

På årsmötet beslutades om en större förändring i rapporteringsperioden för FRIIs kvalitetskod. Från och med rapporteringsåret 2017 ska därför rapportering inkomma till FRII senast 30/9 varje år. Förändringen genomförs redan i år, eftersom majoriteten av FRIIs medlemmar rapporterade 2016 och rapporterar på nytt 2018. Andelen medlemmar som rapporterar 2017 är alltså förhållandevis låg, vilket underlättar genomförandet av förändringen. Då administrationen omkring kvalitetskodsrapporteringen är oerhört omfattande för FRIIs kansli beslutade även årsmötet att införa en förseningsavgift. FRII lägger mycket tid på på att påminna och följa upp medlemmarnas rapportering, och för att uppmuntra medlemmarna att rapportera i tid, för att minska den administrativa bördan för kansliet, och för att införa en ytterligare, mildare sanktion utöver uteslutning beslutades alltså att införa en förseningsavgift för de organisationer som inte rapporterar i tid.

Förseningsavgiften, precis som kvalitetskoden, är indelad i nivåer beroende på organisationens totala omsättning enligt nedan:
Totala intäkter/förseningsavgift
Nivå 1 upp till 15 mkr:                2 500 kr
Nivå 2 15 – 50 mkr:                    5 000 kr
Nivå 3  mer än 50 mkr:             10 000 kr

Förseningsavgiften införs för rapporteringsåret 2017, och innebär att det automatisk utgår en förseningsavgift en månad efter ordinarie rapporteringsdatum, tillsammans med ett påminnelsebrev.

Om ni har frågor eller funderingar kring FRIIs kvalitetskod eller rapporteringsperioderna, hör av er till oss på FRII: info(a)frii.se, 08-677 30 90.

På årsmötet föreslogs en medlem för uteslutning på grund av utebliven rapportering. Trots upprepade påminnelser hade inte Demokrati och mänskliga rättigheters förbund inkommit med rapportering i enlighet med FRIIs kvalitetskod, och styrelsen föreslog därför för årsmötet att de skulle uteslutas i enlighet med §8 i FRIIs stadgar. Årsmötet beslöt att utesluta medlemmen.

Till FRIIs styrelse nyvaldes Cajsa Wiking (Operation Smile). I styrelsen finns även Jesper Nilsson (Rädda Barnen), Marika Hjelm-Siegwald (Stockholms Stadsmission), Kristina Sparreljung (Hjärt-Lungfonden), Eva Rundgren Forsberg (Världsnaturfonden WWF),  Kicki Aldrin (Reumatikerförbundet) och Johan Pettersson (Oxfam). Samtliga dessa är valda till och med 2018. Styrelsens ordförande Per Leander (Barncancerfonden) är vald till och med 2018. Ledamot Veronique Lönnerblad (Unicef) lämnade styrelsen efter 6 år.

Till revisorer omvaldes som auktoriserad revisor Lena Johnson, Grant Thornton, Stockholm och som förtroendevald revisor Patrick Bertram. Valberedningen bestående av Inga Wall, Mats Wiberg och Monica Eriksson valde att avsluta sitt uppdrag, och till ny valberedning valdes Maria Ros Jernberg (AMREF), Lotta Säfström (Göteborgs kyrkliga stadsmission) och Per Westerberg (Unicef).