Meny Dölj

Årsmöten

FRIIs årsmöte 2017 äger rum den 4 maj.

Läs mer och anmäl dig här. Årsmöteshandlingar publiceras på den här sidan senast två veckor innan mötet. Eventuella motioner ska vara FRII tillhanda senast åtta veckor innan årsmötet, alltså den 9 mars.

Nominera till FRIIs styrelse och valberedning

Det är dags att nominera ledamöter till FRIIs styrelse samt valberedning att väljas på årsmötet. Till styrelsen sökes en person med ledande befattning, gärna insamlingschef, generalsekreterare eller motsvarande. FRII eftersträvar en relevant representation av medlemmar i styrelsen, varför nomineringar från en mindre organisationer är särskilt välkomna. Till valberedningen sökes tre ledamöter och även här eftersträvas en representativ fördelning.

Skicka nomineringen till valberedningen(a)frii.se. Nomineringen ska innehålla namn, befattning, organisation, kontaktuppgifter och en beskrivning av den nominerade. Sista dag för nominering är 20 februari.