Förtroendevalda

FRII har valberedning, elektorsgrupp och revisorer som väljs av årsmötet.

Valberedningen nominerar till ny styrelse och består av tre ledamöter från medlemsorganisationerna som väljs på ett år. Elektorsgruppen nominerar till ny valberedning och består av tre elektorer valda av strategiska intressentgrupper för en tid av tre år. Uppdraget utförs volontärt. Revisorer väljs på årsmötet.

Kontaktuppgifter valberedning

Richard Andersson
Ordförande – insamlingschef, We Effect
richard.andersson(at)weeffect.se
Telefon: 0720 701 781

Lotta Säfström
Direktor – Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
lotta.safstrom(at)stadsmissionen.org

Veronique Lönnerblad
Generalsekreterare – Unicef
veronique.lonnerblad(a)unicef.se

Kontaktuppgifter elektorsgrupp

Ann Bülow 
Verksamhetscontroller- Individuell Människohjälp
ann.bulow(at)manniskohjalp.se
Telefon: 046-32 99 50

Anneli Rogeman
Generalsekreterare- We Effect
anneli.rogeman(at)weeffect.se
Telefon: 070-248 26 40

Johan Mast
Ägare och VD- Johan Mast Consulting AB
johan(at)johanmast.com
Telefon: +256 (0)780 133 160

 

Kontaktuppgifter revisorer

Patrick Bertram, förtroendevald revisor
administrativ chef – Tyska skolförvaltningen
patrick.bertram(at)berlin.de
Telefon: 070-662 33 34

Lena Johnson, auktoriserad revisor
auktoriserad revisor – Grant Thornton
lena.johnson(at)se.gt.com
Telefon: 08-563 070 78

Ladda ner

Arbetsordning Elektorsgrupp

pdf

Arbetsordning Valberedning

pdf