Meny Dölj

Styrelse

FRIIs högsta beslutande organ är årsmötet. På detta möte väljs kommande års styrelse som har till uppgift att förvalta föreningens angelägenheter. Styrelsen består av 8 ledamöter från våra olika medlemsorganisationer. Kontaktuppgifter till FRIIs valberedning finner du längst ned på sidan.

FRIIs styrelse 2017 – 2018

Per Leander, ordförande 
generalsekreterare  – Friends
per.leander(at)friends.se
tel: 08-545 519 90
mobil: 070-226 63 55

Kristina Sparreljung, vice ordförande
generalsekreterare – Hjärt-Lungfonden
Kristina.sparreljung(at)hjart-lungfonden.se
tel: 08-566 24 245
mobil: 070-854 42 45

Eva Rundgren Forsberg, kassör
chef avdelning Administration – Världsnaturfonden WWF
eva.rundgren.forsberg(at)wwf.se
tel: 08-624 74 07
mobil: 072-589 86 92

Cajsa Wiking
generalsekreterare – Operation Smile
cajsa.wiking(a)operationsmile.org
tel: 070-864 81 51

Jesper Nilsson
chef för kommunikation och insamling – Rädda Barnen
jesper.nilsson(at)rb.se

Johan Pettersson
generalsekreterare – Oxfam
johan.pettersson(at)oxfam.se
tel: 010-199 32 20
mobil: 070-193 76 20

Kicki Aldrin
Ansvarig stora givare – Stockholms Stadsmission
Kicki.Aldrin(at)stadsmissionen.se
mobil: 072-402 86 75

Marika Hjelm-Siegwald
kommunikations- och insamlingschef – Stockholms Stadsmission
marika.hjelm(at)stadsmissionen.se
tel: 08-684 230 60

Kontaktuppgifter revisorer

Patrick Bertram, förtroendevald revisor
administrativ chef – Tyska skolförvaltningen
patrick.bertram(at)berlin.de
tel: 070-662 33 34

Lena Johnson, auktoriserad revisor
auktoriserad revisor – Grant Thornton
lena.johnson(at)se.gt.com
tel: 08-563 070 78

Kontaktuppgifter FRIIs valberedning

Maria Ros Jernberg, ordförande – maria.ros.jernberg(at)amref.se
Lotta Säfström – lotta.safstrom(at)stadsmissionen.org
Per Westberg – per.westberg(at)unicef.se