Styrelse

FRIIs högsta beslutande organ är årsmötet. På årsmötet väljs kommande års styrelse som har till uppgift att förvalta föreningens angelägenheter. Styrelsen består av 8 ledamöter från medlemsorganisationer. Uppdraget utförs volontärt.

FRII styrelse 2018-2019. Från vänster: Jesper Nilsson, Lovisa Fhager Havdelin, Cajsa Wiking, Johan Pettersson, Eva Rundgren Forsberg, Per Leander, Cecilia Chatterjee Martinsen. (Marika Hjelm Siegwald saknas.) Foto: Charlotte Rydh.
FRII styrelse 2018-2019. Från vänster: Jesper Nilsson, Lovisa Fhager Havdelin, Cajsa Wiking, Johan Pettersson, Eva Rundgren Forsberg, Per Leander, Cecilia Chatterjee Martinsen. (Marika Hjelm Siegwald saknas.) Foto: Charlotte Rydh.

FRIIs styrelse 2018 – 2019

Per Leander

Ordförande, Generalsekreterare  – Friends

Tel: 08-545 519 90

Mob: 070-226 63 55

Cecilia Chatterjee Martinsen

Generalsekreterare, Wateraid

Tel: 08-677 30 70

Lovisa Fhager Havdelin

Generalsekreterare, Teskedsorden

Tel: 070 - 750 79 02

Marika Hjelm-Siegwald

Kommunikations- och insamlingschef – Stockholms Stadsmission

Tel: 08-684 230 60

Jesper Nilsson

Senior Strategisk Rådgivare – Rädda Barnen

Tel: 08-698 92 43

Johan Pettersson

Generalsekreterare – Oxfam

Tel: 010-199 32 20

Mob: 070-193 76 20

Eva Rundgren Forsberg

Kassör, Chef avdelning Administration – Världsnaturfonden WWF

Tel: 08-624 74 07

Mob: 072-589 86 92

Cajsa Wiking

Generalsekreterare – Operation Smile

Mob: 070-864 81 51