Meny Dölj

Styrelse

FRIIs högsta beslutande organ är årsmötet. På detta möte väljs kommande års styrelse som har till uppgift att förvalta föreningens angelägenheter. Styrelsen består av 8 ledamöter från våra olika medlemsorganisationer. Kontaktuppgifter till FRIIs valberedning finner du längst ned.
Presentation av styrelsen med bild och text

FRIIs styrelse 2016 – 2017

Per Leander, ordförande 
generalsekreterare  – Barncancerfonden
per.leander(at)barncancerfonden.se
tel: 08-584 209 39
mobil: 072-521 94 77

Kristina Sparreljung, vice ordförande
generalsekreterare – Hjärt-Lungfonden
Kristina.sparreljung(at)hjart-lungfonden.se
tel: 08-566 24 245
mobil: 070-854 42 45

Eva Rundgren Forsberg, kassör
chef avdelning Administration – Världsnaturfonden WWF
eva.rundgren.forsberg(at)wwf.se
tel: 08-624 74 07
mobil: 072-589 86 92

Jesper Nilsson
chef för kommunikation och insamling – Rädda Barnen
jesper.nilsson(at)rb.se

Marika Hjelm-Siegwald
kommunikations- och insamlingschef – Stockholms Stadsmission
marika.hjelm(at)stadsmissionen.se
tel: 08-684 230 60

Véronique Lönnerblad
generalsekreterare – Unicef Sverige
Vlonnerblad(at)unicef.se
tel: 08-692 25 12
mobil: 073-423 14 02

Kicki Aldrin
insamlingsansvarig – Alzheimerfonden
Christina.Aldrin(at)alzheimerfonden.se
mobil: 073-684 45 42

Johan Pettersson
generalsekreterare – Oxfam
johan.pettersson(at)oxfam.se
tel: 010-199 32 20
mobil: 070-193 76 20

Kontaktuppgifter Revisorer

Patrick Bertram, förtroendevald revisor
administrativ chef – Tyska skolförvaltningen
patrick.bertram(at)berlin.de
tel: 070-662 33 34

Lena Johnson, auktoriserad revisor
auktoriserad revisor – Grant Thornton
lena.johnson(at)se.gt.com
tel: 08-563 070 78

Kontaktuppgifter FRIIs valberedning

Inga Wall, ordförande – inga.wall(at)cancerfonden.se
Monica Eriksson – monica.eriksson(at)sak.se
Mats Wiberg – mats.wiberg(at)fralsningsarmen.se