Meny Dölj
Tillbaka

Amnesty International är en medlemsorganisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Sedan 1961 är visionen en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. För att nå visionen utreder
och dokumenterar Amnesty allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter som sedan ligger till grund för våra kampanjer. Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner för att kunna utöva påtryckningar mot makthavare. För att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna arbetar Amnesty International även med information, utbildning och opinionsbildning.

 

Webbadress: amnesty.se
E-post: info@amnesty.se
Twitter: @AmnestySverige
Telefonnummer: 0771 – AMNESTY (0771 – 266 37 89)
Besöksadress: Alsnögatan 11, Stockholm
Postadress: Box 4719, 116 92 Stockholm
Gåvonummer BG: 900-0720
Gåvonummer PG: 900072-0
Länk till effektrapport 2016: amnesty.se