Meny Dölj
Tillbaka

BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 111, BRIS-mejlen och BRIS-chatten dit barn och ungdomar anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.

Många tror att BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en myndighet. Så är det inte. BRIS är en ideell organisation som lever på privatpersoners och företags goda vilja. BRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet.

BRIS framhåller ett barnperspektiv och ser barn och unga som sina uppdragsgivare – det är utifrån deras behov verksamheten planeras.

Webbadress: bris.se
E-post: info@bris.se
Telefonnummer Växel Förbundskansli: 08-598 888 00
Telefonnummer för barn och unga: 116 111
Telefonnummer BRIS Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50
Besöksadress: Arenavägen 61, 121 77 Stockholm
Postadress: Box 101 47, 121 28 Stockholm
Gåvonummer BG: 901-5041
Gåvonummer PG: 901504-1
Facebook: facebook.com/BRIS
Länk till effektrapport 2017: bris.se