Meny Dölj
Tillbaka

Djurens Rätt bildades 1882 och har idag mer än 35 000 medlemmar. Syftet med vår verksamhet är att skapa ett djurvänligare samhälle.

Djurens Rätt arbetar för att hjälpa djur som lider i livsmedelsindustrins djurfabriker, djurförsökslaboratorier, pälsfarmernas burar och djur som på andra sätt utsätts för lidande av människor.

Djurens Rätt har kontakt med politiker och myndigheter både i Sverige och utomlands för att de ska ta hänsyn till djurens intressen i sina beslut. Vi riktar oss också till allmänheten och företag för att informera om djurens situation.

Djurens Rätt får inga statliga eller kommunala bidrag utan är helt beroende av frivillig hjälp för att kunna hjälpa djuren.

 

Webbadress: djurensratt.se
E-post: info@djurensratt.se
Telefonnummer: 08-555 914 00
Postadress: Box 171 32, 104 62 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 123, Stockholm
Gåvonummer PG: 901087-7
Länk till effektrapport 2015: djurensratt.se