Meny Dölj
Tillbaka

Håll Sverige Rent är en opinionsbildande, icke-vinstdrivande organisation som grundades 1983 av Naturvårdsverket och Returpack. Vi verkar för att minska individens nedskräpning, främja återvinningen och öka miljömedvetenheten i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Vår vision är ett skräpfritt Sverige, såväl i städer och tätorter som i våra hav och i lantbruket. Verksamheten innefattar bland annat de nationella Skräpplockardagarna, pedagogiskt material till skola och förskola och miljömärkning av hotell och evenemang. Nedskräpning är mycket mer än ett glasspapper på marken, det är ett samhällsproblem som leder till miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser. Vi är övertygade om att ett skräpfritt Sverige är grunden till ett hållbart Sverige.

 

Webbadress: hsr.se
E-post: info@hsr.se
Telefonnummer: 08-505 263 00
Besöksadress: Rosterigränd 4, Stockholm
Postadress: Rosterigränd 4, 117 61 Stockholm
Gåvonummer PG: 90 02 81-7
Länk till effektrapport 2015: hsr.se