Meny Dölj
Tillbaka

Vi blir allt fler hörselskadade. I dag är vi 1,4 miljoner i Sverige, både barn och vuxna, med hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom eller ljudöverkänslighet. I vår omgivning finns hinder som gör att hörselskadade stängs ute, i skolan, på arbetet och på fritiden. Hörselskadades Riksförbund (HRF) arbetar för att ändra på det. HRF skapar bättre förutsättningar för hörselskadade genom att sprida kunskap, ge stöd åt enskilda och påverka beslutsfattare. Vi driver informationstjänsten Hörsellinjen, vi stödjer hörselforskning och vi har projekt för att hjälpa hörselskadade i utvecklingsländer. Vår vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

 

Webbadress: hrf.se
E-post: hrf@hrf.se
Telefonnummer: 08-457 55 00
Besöksadress: Gävlegatan 16, Stockholm
Postadress: Box 6605, 113 84 Stockholm
Hörsellinjen webb: horsellinjen.se
Hörsellinjens telefonnummer: 0771-888 000
Gåvonummer BG: 900-0738
Gåvonummer PG: 900314-6
Länk till effektrapport 2016: hrf.se