Meny Dölj
Tillbaka

Hungerprojektet är en ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom till 2030. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker vi människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro.

Hungerprojektet jobbar alltid i partnerskap med människor som lever i hunger och fattigdom. Målet är att de ska bli självförsörjande och att vi inte längre ska behövas. Vad som krävs för att avskaffa hunger skiljer sig från land till land. Nyckelfrågan är alltid: Vad saknas? Tre grundkomponenter avgör om vi tillsammans ska kunna skapa hållbara förändringar effektivt: social mobilisering, jämställdhet och samarbete med lokala myndigheter.

Vi arbetar globalt och driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen.

Totalt har Hungerprojektet ca 380 medarbetare, varav merparten arbetar i  programländerna och är lokalt anställda. Tack vare våra engagerade lokala volontärer nådde Hungerprojektets program ut till totalt 20,6 miljoner människor i ca 24 400 samhällen under 2014.

Hungerprojektet har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll.

 

Webbadress: hungerprojektet.se
Epost: info@hungerprojektet.se
Telefonnnummer: 08-735 23 30
Besöksadress Stockholm: c/o Googol, Floragatan 13, 114 31 Stockholm
Besöksadress Malmö: c/o ÖresundCity, Östra Rönneholmsvägen 7, 211 47 Malmö
Besöksadress Göteborg: c/o World Trade Center Göteborg, Mänssans gata 18, 412 51 Göteborg
Postadress: Stiftelsen Hungerprojektet, Box 3258, 103 65 Stockholm
Gåvonummer BG: 901-99 77
Gåvonummer PG: 901997-7
Länk till effektrapport 2017: hungerprojektet.se