Meny Dölj
Tillbaka

IOGT-NTO-rörelsen arbetar för en värld där alkohol, narkotika och andra droger inte hindrar mänsklig välfärd och trygghet. En värld som präglas av demokrati, rättvis resursfördelning och jämlikhet. Det gör vi genom att stödja och stärka lokala organisationer och aktörer i Tanzania, Burundi, Kenya, Thailand, Burma/Myanmar, Laos, Kambodja, Sri Lanka och Bosnien & Hercegovina. Arbetet sträcker sig från förebyggande hälsoarbete, utbildning för gatubarn, fattigdomsbekämpning och stöd till kvinnor utsatta för våld, till policyarbete kring alkohollagstiftning och regelverk. Oavsett land och utvecklingsnivå utgör alkohol och andra droger ett hinder för såväl individen som samhällets utveckling.

 
Webbadress: global.iogt.se
E-post: info.global@iogt.se
Telefonnummer: 08-672 60 00
Fax nummer: 08-672 60 01
Besöksadress: Gammelgårdsvägen 38, Stora Essingen, Stockholm
Postadress: Box 128 25, 112 97 Stockholm
Gåvonummer BG: 900-4631
Gåvonummer PG: 900463-1
Organisationsnummerr: 802400-6572
Länk till effektrapport 2017: global.iogt.se