Meny Dölj
Tillbaka

Läkare i Världen är en internationell humanitär organisation som arbetar för att alla människor ska ha lika rätt och tillgång till hälso- och sjukvård. Vi bistår människor i Sverige och utomlands främst i form av hälso- och sjukvårdsinsatser. I Sverige driver vi en klinik där EU-migranter och papperslösa får gratis vård och stöd av våra läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer, tolkar och advokater. Alla som arbetar på kliniken är volontärer.

 

Webbadress: lakareivarlden.se
E-post: info@lakareivarlden.se
Telefonnummer: 08-664 66 87
Postadress: Box 39006, 100 54 Stockholm
Gåvonummer BG: 900-1090
Gåvonummer PG: 900109-0
Länk till effektrapport 2016: lakareivarlden.se