Meny Dölj
Tillbaka

Njurfonden är en insamlingsstiftelse och har startats för att samla in ekonomiska medel och lämna bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer och arbeta för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner. Bakom stiftelsen står Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF).

Webbadress: njurfonden.se
E-post: info@njurfonden.se
Telefonnummer: 08-546 40 500
Besöksadress: Barnhusgatan 20  3 tr, Stockholm
Postadress: Box 650, 101 32 Stockholm
Gåvonummer BG: 900-3674
Gåvonummer PG: 90 03 67-4
Facebook: facebook.com/njurfonden
Länk till effektrapport 2016: njurfonden