Meny Dölj
Tillbaka

Konceptet ”peace parks” (fredsparker) är globalt och grunden lades på 1930-talet när världens första fredspark inrättades mellan Kanada och USA i Waterton Glacier International Peace Park. 1997 grundades Peace Parks Foundation av bl.a. Nelson Mandela och man beslöt att försöka introducera fredsparkskonceptet i tio länder i södra Afrika. Tanken är att utveckla naturskyddsområden och låta dem bli gränsöverskridande, d.v.s. inte bara skydda nationella naturresurser utan verka för internationellt samarbete för allas bästa. Man måste se bortom de politiska gränserna för att kunna skydda internationellt delade ekosystem. Utbildning inom viltvård och turistnäring är nyckelkomponenter för att kunna lägga grunden till en ekonomiskt hållbar utveckling för människorna i fredsparkerna och stor vikt läggs vid att uppmuntra samarbeten på nationell nivå (regeringar) och lokal nivå (samhällen, företag, ideella organisationer). Med väl fungerande fredsparker och samarbeten, uppnår man också fred och stabilitet i regionen.

Webbadress: peaceparks.se
E-post:  info@peaceparks.se
Telefonnummer:  08 – 748 0090
Besöksadress: S:t Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm
Gåvonummer BG:  900-1587
Gåvonummer PG: 900158-7
Länk till effektrapport 2016: peaceparks.se