Meny Dölj
Tillbaka

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner arbetar gemensamt med att skapa opinionsbildning och insamlingar samt leda en dialog för utvecklingsfrågor för människor i utsatthet och utanförskap i Sverige. I Riksföreningen ingår Stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås.

 

Webbadress: sverigesstadsmissioner.se
E-post: david.sunden@vasterasstadsmission.se
Telefonnummer: 021-40 44 40
Gåvonummer BG: 900-1751
Gåvonummer PG: 900175-1
Länk till effektrapport 2016: sverigesstadsmissioner.se
Årsredovisning/stadgar: sverigesstadsmissioner.se