Meny Dölj
Tillbaka

Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med social och diakonal inriktning.

Föreningens huvuduppgift är att bedriva rådgivning med fokus på socialpolitiska och migrationspolitiska frågor samt driva gymnasieskola och LSS-verksamhet. Medlemmar är ett femtiotal församlingar från Svenska Missionskyrkan.

Sociala Missionen vill aktivt verka för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer. Vi vill samverka och vara en resurs för medlemsförsamlingarnas diakonala arbete. Sociala Missionens huvudsakliga verksamhetsområde är i Stockholms, Gotlands samt delar av Uppsala län.

Vägledande för arbetet inom Sociala Missionen är etiska dokument som FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Övergripande mål för Sociala Missionen:

  • Att arbeta för förbättrade livsvillkor på individ-, grupp- och strukturell nivå för människor som lever i utsatta livssituationer.
  • Att initiera och utveckla arbetsformer utifrån aktuella sociala behov i samhället.
  • Att bedriva information och opinionsbildning

 

Webbadress: socialamissionen.se
E-post: info@socialamissionen.se
Telefonnummer: 08-556 023 00
Besöksadress: Högbergsgatan 31 A, 116 20 Stockholm
Gåvonummer PG: 900935-8
Länk till effektrapport 2016: socialamissionen.se