Meny Dölj
Tillbaka

Svenska Afghanistankommittén – SAK är en biståndsorganisation som sedan 30 år arbetar i Afghanistan. Ett arbete som bedrivs inom utbildning, hälsovård, landsbygdsutveckling och rehabilitering av människor med funktionsnedsättning. SAK har över 6 000 anställda, varav över 99 % är afghaner. SAKs verksamhet riktar särskilt in sig på att nå ut till de allra mest utsatta grupperna. Därför bedrivs arbetet på den fattiga afghanska landsbygden och med särskild inriktning mot kvinnor, barn och människor med olika former av funktionsnedsättning. Arbetet bedrivs alltid i ett nära samarbete med lokalbefolkningen. Övergripande är arbetet med mänskliga rättigheter och genusfrågor.

 

Webbadress: sak.se
E-post: info@sak.se
Telefonnummer: 08-545 818 40
Besöksadress: Malmgårdsvägen 63, 3 tr, 116 38  Stockholm
Gåvonummer BG: 900-7808
Gåvonummer PG: 900780-8
Länk till effektrapport 2017: sak.se