Meny Dölj
Tillbaka

UNHCR är FN:s flyktingorgan och är den organisation som leder och samordnar de internationella insatserna för att skydda och bistå flyktingar. UNHCR är en av världens största humanitära hjälporganisationer. När en flyktingkris inträffar är UNHCR först på plats och erbjuder bland annat nödhjälp som tak över huvudet, mat och vatten. Nästan 7 000 personer arbetar i 125 länder – i flyktingläger, städer och gränsområden – och ansvarar för 33,9 miljoner flyktingars säkerhet och välbefinnande. UNHCR största verksamheter är just nu i Afghanistan, Colombia, Kongo, Mali, Pakistan, Syrien, Jordanien, Libanon, Turkiet och Irak.

Sverige för UNHCR är en insamlingsstiftelse och UNHCR samarbetspartner i Sverige, med uppdrag att samla in pengar till organisationens arbete och att öka medvetenheten bland den svenska allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem.

 

Webbadress: sverigeforunhcr.se
E-post: info@sverigeforunhcr.se
Telefonnummer växel: 08-121 49 100
Telefonnummer givarservice: 08-121 49 050
Besöksadress: Linnégatan 18, 114 47 Stockholm
Gåvonummer PG: 90 01 64-5
Länk till effektrapport 2016: sverigeforunhcr.se