Meny Dölj
Tillbaka

Skåne Stadsmission är en professionell idéburen organisation som stödjer människor som lever i någon form av social utsatthet. Det kan handla om unga tjejer som tappat fotfästet, vuxna män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruksproblematik och kvinnor som behöver en trygg plats att bo på. Det dagliga arbetet spänner från akut nödhjälp till strukturerat förändringsarbete i varje enskilt fall. Målet är att varje människa ska stärka sin egen kraft och förmåga och därmed återta kontrollen över sitt liv. Skåne Stadsmission finns på fyra orter i Skåne: Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg.

 

Webbadress: skanestadsmission.se
E-post: info@skanestadsmission.se
Telefonnummer: 040-6642240
Besöksadress: Amiralsgatan 20 i Malmö
Gåvonummer BG: 900-3252
Gåvonummer PG: 900325-2
Länk till effektrapport 2016: skanestadsmission.se