Meny Dölj
Tillbaka

Vi-skogen arbetar med stöd till bönder i området runt Victoriasjön i östra Afrika. Vi-skogens vision är en hållbar miljö som gör det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv. Genom utbildning och rådgivning i metoden agroforestry, där träd och grödor planteras tillsammans kan familjernas produktion och inkomster öka. Effekterna av klimatförändringarna mildras och trädplantering minskar böndernas sårbarhet.

 

Webbadress: viskogen.se
E-post: plantera@viskogen.se
Telefonnummer:08-12037170
Besöksadress: Franzéngatan 6
Gåvonummer PG: 900508-3
Länk till effektrapport 2015: viskogen.se