Meny Dölj
Tillbaka

Right Livelihood Award Stiftelsen är en allmännyttig stiftelse. Den är politiskt och religiöst obunden och en unik plattform för hållbara lösningar och social förändring.

Right Livelihood-priset hedrar och stödjer organisationer och personer som arbetar för en bättre framtid för oss alla. Sedan 1980 har 153 sådana personer och organisationer från 64 olika länder erhållit priset.

Right Livelihood-priset begränsar sig inte till några kategorier. En pristagares arbete sträcker sig ofta över mer än ett område och kan handla om social rättvisa, mänskliga rättigheter, fred och militär nedrustning, minoriteters rättigheter, rätten till mat och vatten, alternativ teknik och ekonomi, kultur och hållbar utveckling.

Vem som helst kan föreslå en person eller organisation till Right Livelihood-priset. På så sätt får stiftelsen en bild av vilka problem som internationellt uppfattas som mest angelägna och vilka människor som arbetar för att lösa dem.

 

Webbadress: rightlivelihood.org
E-post: info@rightlivelihood.org
Telefonnummer: 08-702 03 40
Besöksadress: Hornsgatan 15, 5 tr, 118 46 Stockholm
Gåvonummer PG: 900249-4
Länk till effektrapport 2017: rightlivelihood.org