Meny Dölj
Tillbaka

Islamic Relief Sverige grundades 1992 med visionen att bidra till en bättre värld. En värld som bryr sig om i vilken utsträckning människans grundläggande behov är täckta. Inspirerade av islamiska värderingar vill Islamic Relief vara förebild i att stödja individer, grupper och institutioner i att utveckla sin omgivning så att den präglas av trygghet och omtanke. Vi vill hjälpa de drabbade och fattiga med verktyg till en värdig och självständig utveckling.

Islamic Relief är en internationell ideell organisation (NGO) som söker att upphöja ekonomisk och social utveckling. Detta uppnås då vi samarbetar med det lokala samhället genom bistånd och utvecklingsprogram. Våra huvudprogram omfattar utvecklingsprojekt, nödbistånd, stöd för föräldralösa barn.

 

Webbadress: islamic-relief.se
E-post: info@islamic-relief.se
Telefonnummer: 08-5888 6550
Besöksadress: Brännkyrkagatan 111 B, 117 26 Stockholm
Postadress: Box 4334, 102 67 Stockholm
Gåvonummber BG: 900-1819
Gåvonummer PG: 900181-9
Länk till effektrapport 2016: islamic-relief.se