Meny Dölj
Tillbaka

Sportfiskarna är en ideell medlemsorganisation som sedan 1918 arbetar för att det skall finnas livskraftiga fiskbestånd i friska vatten. Det gör vi genom att sätta fiskevården i centrum för all verksamhet. Vi genomför praktisk vatten- och fiskevård i fält. Vi använder kraften från våra 400 medlemsföreningar och drygt 50 000 medlemmar för att föra fiskens och sportfiskarnas talan i maktens korridorer. Vi står för merparten av informationen och utbildningen kring fiske- och vattenvård i Sverige, och vi tar varje år ut tiotusentals barn och unga på fiskeaktiviteter där de även ges kunskaper inom ekologi, fiskevård och allemansrätt.

Webbadress: sportfiskarna.se
E-post: info@sportfiskarna.se
Telefonnummer: 08-410 80 600
Besöksadress: Svartviksslingan 28
Postadress: 167 39 Bromma
Gåvonummer BG: 900-3708
Gåvonummer PG: 900370-8
Facebook: facebook.com/Sportfiskarna
Länk till effektrapport 2017: sportfiskarna.se