Meny Dölj
Tillbaka

Riksförbundet HjärtLung, med cirka 39 000 medlemmar i 153 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.

 

Webbadress: hjart-lung.se
E-post: info@hjart-lung.se
Telefonnummer: 08-55 606 200
Besöksadress: Hornsgatan 172, 5 tr, Stockholm
Postadress: Box 9090, 102 72 Stockholm
Gåvonummer pg: 90 10 10-9
Twitter: twitter.com/HjartLung
Facebook: facebook.com/RiksforbundetHjartLung
Länk till effektrapport 2015: hjart-lung.se