Meny Dölj
Tillbaka

Psykiatrifonden är en nationell, ideell skattebefriad fond som grundades 1993 för ändamålet att samla in medel till forskning och motverkande av stigma inom hela det psykiatriska och psykologiska fältet. Fonden har till uppgift att stödja, organisera och samordna forskning samt främja utvecklande av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder inom psykiatrin.

I samma syfte bedriver och stöder fonden upplysning om psykiatriska forskning, hur vi motverkar stigma samt om de psykiska sjukdomarnas förebyggande, symtom och behandling. Fondens medel skall inte användas för sådana sjukvårdsuppgifter som åligger stat och kommun.

Webbadress: psykiatrifonden.se
Postadress: L8:00 Karolinska Sjukhuset, 171 76 Solna
Gåvonummer BG: 900-7501
Gåvonummer PG: 900750-1
Länk till effektrapport 2016: psykiatrifonden.se