Meny Dölj
Tillbaka

War Child stöttar barn i krig. Genom att erbjuda psykosocialt stöd, skydd och undervisning får barnen bearbeta sina trauman, leka i en säker miljö och återuppta sin undervisning. På så sätt får de verktyg att ta tillbaka sin barndom, komma ifatt i sitt lärande och återknyta kontakten med familj, släkt och vänner. War Child arbetar idag i 14 krigsdrabbade länder. Våra metoder, som arbetas fram av barnpsykologer, bygger på kreativitet och nytänkande. Exempelvis ger vårt e-learningprogram Can’t Wait to Learn barn som står utanför skolväsendet möjligheten att lära sig läsa, räkna och skriva på läsplattor. Vi vet att barn behöver en trygg omgivning. Därför arbetar vi även med föräldrar, vårdnadshavare, lärare och andra vuxna i barnens omgivning.

Vi kämpar även för att föra upp barns rättigheter på agendan. För inget barn hör någonsin hemma i krig.

 

Webbadress: warchild.se
E-post: info@warchild.se
Telefonnummer: 070-921 04 88
Besöksadress: Stora Nygatan 45 111 27 Stockholm
Gåvonummer BG: 900-5547
Facebook: facebook.com/warchildsverige.se
Instagram: instagram.com/warchildsweden
Länk till effektrapport 2016: warchild.se