Meny Dölj

Spel och lotteri

Vi företrädare för ideella organisationer ser att villkoren på spel- och lotterimarknaden behöver ses över och välkomnar att detta görs i den utredning om ett framtida licenssystem som civilministern har tillsatt att ledas av Håkan Hallstedt. En viktig förutsättning för oss som ideella organisationer är att det i utredningen säkerställs att ett licenssystem inte minskar ideell sektors möjligheter till en lika stor andel oberoende finansiering som idag. Utöver detta bör tydliga regler för marknadsföring föras fram för att främja spelansvar och en sund spelmarknad överlag. Här nedan kan du följa de processer och information som sker i spelfrågan där vi som ideella organisationer är inblandade.

 Debattartikel i SvD den 21 september 2016