Är chefen människa?

Seminarium

Föreläsare: Johan Welander, konsult, Thinkandact
Rum: 357
Tid: 11.30 – 12.15

Förväntningarna på chefen, från chefen själv och omgivningen, är ofta höga. Ibland orimliga och i bästa fall realistiska. Var och en av oss laddar chefsuppdraget med olika bilder: ideal, drömmar, krass realitet och makt – för att nämna några. Det händer att vi tänker och ibland agerar som om chefen har en uppsättning magiska superkrafter vilka kan plockas fram som äss i rockärmen när situationen kräver det. Att ta fram när verkligheten kallar och utmaningarna ter sig större än resurserna.

Under detta pass fokuserar vi på några av de avgörande frågorna som både enskilda chefer och hela organisationer i civilsamhället söker svar på. Under seminariet tar du del av ny kunskap om chefer i civilsamhället och får med dig konkreta tips att arbeta vidare med på hemmaplan.

Samtliga deltagare i seminariet får varsitt exemplar av Johan Welanders nya bok Är chefen människa?