Årsmöte 2019

23 maj

Stockholm

årsmöte 2019

Kom och gör er röst hörd på FRIIs årsmöte, träffa styrelsen, medarbetarna på kansliet och kollegor från olika organisationer. Årsmötet den 23 maj kommer att behandla och ta beslut om flera strategiskt viktiga punkter som är betydelsefulla för att stärka FRIIs roll som intresse- och branschorganisation. Vi inleder med inspirationsföreläsningar från olika medlemsorganisationer.

Se hela programmet och anmäl dig här

FRII är en ideell förening där föreningsstämman, årsmötet, är det högsta beslutande organet. Varje medlem har en röst.

Årsmöteshandlingarna hittar du här.