FRIIs årsmöte 2018

Varmt välkommen till FRIIs årsmöte!

FRIIs årsmöte 2018 äger rum den 23 maj 10.30 – 13.30 inkl lättare lunch. Mötet är i Stockholm. Handlingarna finns tillgängliga senast två veckor innan årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor innan årsmötet, dvs senast den 28 mars. Det går bra att skicka motioner till info@frii.se. Varje medlemsorganisation har en röst på årsmötet, men ni får gärna anmäla flera personer från en och samma organisation.