Utbildning i GDPR

GDPR har, som få andra regeländringar, lett till omfattande insatser och en del förändringar i insamlingssektorn. På den här utbildningen presenterar och förklarar FRII sina uppdaterade riktlinjer för dataskyddsförordningen, men visar också exempel från några organisationers praktiska arbete med GDPR-anpassningarna. Dessutom diskuteras huruvida någon praxis redan nu kan läsas ut när det gäller tillämpningen av lagen.

Målgrupp: både för dig som är ny i rollen som ansvarig över GDPR och för dig som vill lära dig mer sedan dess lagen tillträdde i kraft den 25 maj 2018.