Frukost med FRII

FRII har många spännande frågor på agendan som ni som medlemmar behöver vara med och ta ställning till inför årsmötet den 23 maj. Därför blir temat för denna frukost just utveckling av FRII som branschorganisation i en omvärld i förändring. Styrelsen har under två år arbetat med olika projekt för att utifrån en förändrad omvärld lägga grunden för FRII för 2020-talet. Resultatet är en rad förslag som läggs fram till årsmötet för beslut.

Den här morgonen får du chans att både ta del av förslagen, dela dina tankar och ställa frågor. Vi fokuserar framför allt på tre viktiga frågor: förslag till nytt namn för FRII, en modern och kostnadseffektiv granskning av insamlingsorganisationer samt revidering av stadgar för att möta en förändrad verklighet för insamling av gåvor.

Registering och frukost från 08.00, möte 08:30-09:30.

Anmäl dig senast den 2 maj!