The second annual seminar on philanthropy

Välkommen till ett seminarium om filantropins förutsättningar i Sverige, med en gästföreläsare från England på temat hållbar filantropi.

Tid och plats:
15 maj kl 12.30-16.00
Aulan på Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Stigbergsgatan 30 i Stockholm
Seminariet börjar kl 13.00. En enklare lunch serveras kl. 12.30.  

Teman:
– Critical Fundraising – Linking Theory and Evidence
– Filantropins förutsättningar i Sverige/Philanthropy in Sweden
– Forskningshorisonter: luckor och behov

Talare:
– Ian MacQuillin, Rogare the fundraising think tank at the University of Plymouth, Hartsook Centre for Sustainable Philanthropy
– Noomi Weinryb, forskare vid Södertörns högskola samt Uppsala universitet
– Jaakko Turunen, forskare vid Södertörns högskola m. fl.

Ytterligare medverkande:
Gabriel Ehrling, Liberal Debatt
Evelyn Schreiber, Dagens Nyheter
Lars Trägårdh, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Charlotte Rydh, FRII
Nadia Forslund, Hjärt- och lungfonden
Svend Dahl, Liberala Nyhetsbyrån

Seminariet anordnas av Ersta Sköndal Bräcke högskola, Liberal Debatt och FRII

Ladda ner program och inbjudan som PDF