Rapporter

Här hittar du dels FRII:s egna rapporter om finansieringen av civilsamhället och gåvogivandet i Sverige, dels rapporter från andra organisationer, institut och myndigheter i Sverige och utlandet som rör dessa områden.

FRII tar fram olika rapporter som innehåller djuplodande fakta och statistik om till exempel finansieringen av civilsamhället i stort eller våra medlemmars insamlingsstatistik. Vi undersöker också återkommande allmänhetens attityder till ideella organisationer och givande. Ett annat viktigt område är hur medlemsorganisationer, och andra ideella organisationer, ser på förutsättningarna för ideell sektor och de verksamheter de bedriver. Sedan 2014 har FRII tillsammans med PwC producerat rapporter om finansieringen av civilsamhället. Vill du få koll på finansieringen av civilsamhället, allmänhetens uppfattningar om gåvogivande och civilsamhälle och ideella organisationers uppfattning om framtiden hittar du detta i rapporterna nedan. Statistik om insamling och givande hittar du under Statistik.

Finansiering av civilsamhället

Rapport - Utmaningar och möjligheter för ideell sektor 2018

pdf

Presentation lansering av rapport - Utmaningar och möjligheter för ideell sektor 2018

pptx

Staten, kapitalet eller medborgaren - vem finansierar civilsamhället 2018

pdf

Presentation lansering av rapport- Staten, kapitalet eller medborgaren 2018

pdf

Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället? 2017

pdf

Finansiering av ideell verksamhet - förutsättningar, verklighet och framtid 2016

pdf

Finansiering av ideell verksamhet - förutsättningar, verklighet och framtid 2015

pdf

Finansiering av ideell verksamhet - förutsättningar, verklighet och framtid 2014

pdf

Om Engagemang, Givande och insamling

Frukost med FRII Almedalen 2018: Är civilsamhället redo för Gen Z?

pdf

allmänhetens syn på ideella organisationer

Tillit och fördom - allmänhetens syn på ideella organisationer 2018

pdf

FRII/Novus rapport om givande 2017

pdf

FRII/Novus rapport om givande 2016

pdf

FRII/Novus rapport om julgåvor 2017

pdf

FRII/Novus rapport om julgåvor 2016

pdf

Förtroende för ideella organisationer ökar - Novus diagramrapport till Insamlingsforum 2018

pdf

Internationella rapporter

World giving index 2017, Charities Aid Foundation

pdf

Charitable giving report 2017

pdf

Improving the donor experience, Institute of Fundraising 2018

pdf